Fredede ejendomme

PIONERCENTRET Københavns Universitet etablerer AI-Pionercenter

Istandsættelse af Observatoriebygningen
Øster Voldgade 3, 1350 København K

Den fredede Observatoriebygning ligger i Botanisk Have, der er en del af Statens Naturhistoriske Museum. Bygningen er opført i perioden 1859-61, med Christian Hansen som arkitekt, og har fungeret som Astronomisk Observatorium for Københavns Universitet indtil 1953. Nu gennemrenoveres bygningen af Jørgen Holm A/S for at etablere det første danske Pionercenter for forskning i kunstig intelligens.

Utidssvarende installationer udskiftes og udvendige facader eftergåes og tilbageføres til dets originale stand. Alle indvendige overflader istandsættes og farvesættes på ny – i tæt samarbejde med Slots- & Kulturstyrelsen. Vi udfører flotte nye Terasso badeværelser og nye køkkener.

Observatoriebygningen vil herefter genopstå som hjemsted for førsteklasses forskning, med fokus på samfundsmæssige udfordringer, mennesker og design. AI Pionercentret tages i brug primo 2023

Hovedentreprise

Istandsættelse / Renovering

Udførelsen for projektet

Utidssvarende installationer udskiftes og udvendige facader eftergåes og tilbageføres til dets originale stand. Alle indvendige overflader istandsættes og farvesættes på ny – i tæt samarbejde med Slots- & Kulturstyrelsen. Vi udfører flotte nye Terasso badeværelser og nye køkkener.