Fredede ejendomme

PIONERCENTRET Københavns Universitet etablerer AI-Pionercenter

Istandsættelse af Observatoriebygningen
Øster Voldgade 3, 1350 København K

Den fredede Observatoriebygning ligger i Botanisk Have, der er en del af Statens Naturhistoriske Museum. Bygningen er opført i perioden 1859-61, med Christian Hansen som arkitekt, og har fungeret som Astronomisk Observatorium for Københavns Universitet indtil 1953. Nu gennemrenoveres bygningen af Jørgen Holm A/S for at etablere det første danske Pionercenter for forskning i kunstig intelligens.

Utidssvarende installationer udskiftes og udvendige facader eftergåes og tilbageføres til dets originale stand. Alle indvendige overflader istandsættes og farvesættes på ny – i tæt samarbejde med Slots- & Kulturstyrelsen. Vi udfører flotte nye Terasso badeværelser og nye køkkener.

Observatoriebygningen vil herefter genopstå som hjemsted for førsteklasses forskning, med fokus på samfundsmæssige udfordringer, mennesker og design. AI Pionercentret tages i brug primo 2023

Hovedentreprise

Istandsættelse / Renovering

Udførelsen for projektet

Utidssvarende installationer udskiftes og udvendige facader eftergåes og tilbageføres til dets originale stand. Alle indvendige overflader istandsættes og farvesættes på ny – i tæt samarbejde med Slots- & Kulturstyrelsen. Vi udfører flotte nye Terasso badeværelser og nye køkkener.

Sanering af observatoriet

Sanering af den fredede gamle observatorie bygning var en delikat opgave, der krævede omhyggelig planlægning og respekt for historiens arv. Bevaring af æstetik og autenticitet var nøgleord, da materialer og teknikker skulle matche oprindelige specifikationer. Ofte krævede det specialister inden for restaurering for at bevare ejendommens kulturelle værdi.
Der var behov for at fjerne skadelige stoffer uden at skade strukturen. Processen involverede grundig forskning og samarbejde med myndigheder og arkitekter for at sikre, at de nødvendige tilladelser og regler blev overholdt til fulde.

UDLÆGNING AF NYE Kloakker

Levering, lægning og montering af nyt kloaksystem til baderum i øst og vest. Fra fodbøjning i kælderdæk til toilet og håndvaske, samt tilslutning af eksisterende kloak i terræn øst for bygningen. Alt nødvendig demontering af eksisterende kloak der ikke skulle genbruges samt nødvendige spule og rensebrønde, samt tilslutninger til eksisterende brønde i terræn blev udført.

Levering og montering af nyt kloaksystem til tekøkken i østfløjen blev ligeledes udført, samtidig med ombygning af gulvafløb i omklædningen. Alle nødvendige hulboringer og tilpasninger af eksisterende huller i dæk, vægge og fundamenter for montering af det nye kloaksystem var ligeledes indeholdt i entreprisen.

UDLÆGNING AF NYE UNDERGULVE

Udlægning af støbte beton undergulve i den fredede observatoriebygning var en omhyggelig opgave, der forenede moderne krav med historisk bevarelse. Isolering under betonen bidrager til energieffektivitet uden at kompromittere bygningens karakter. Rivenet forstærker strukturen og modvirker revnedannelser. Håndværkerne skulle overholde strenge retningslinjer for materialer og teknikker for at beskytte den historiske integritet og hele tiden opnå tilladelser fra arkitekt og myndigheder. Denne proces krævede præcision og respekt for bygningens historiske værdi, mens den blev opdateret til nutidens standarder.

Etablering af støbeasfalt / Dafoleumsgulve

Etablering af nye dafoleumsgulve i kælderen på den gamle, fredet observatoriumbygning i botanisk have var en betydningsfuld restaureringsopgave. Dette projekt krævede omhyggelig planlægning og hensyntagen til bygningens historiske karakter. Specialister undersøgte kælderens tilstand, vi fjernede de gamle materialer og forberedte overfladen til installation af nye dafoleumsgulve.

Dette projekt krævede ekspertise inden for restaurering og materialevalg, så den historiske skat i botanisk have blev fremtidssikret til glæde for de næste mange generationer.

Malerentreprise

Tekst er på vej