Renovering & maling af Auditorium

Geocenter København

Geocenter København er et center for geovidenskabelig forskning, undervisning, rådgivning og formidling. Geocenteret er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) samt Institut for Geografi og Geologi og Geologisk Museum ved Københavns Universitet og Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet.

Hovedentreprise

Renovering & maling
af 2 auditoriums

Udførelsen for projektet

  • WNedtagning af vaske, fliser og andet inventar.
  • WMaleristandsættelse af lofter, vægge og træværk.
  • WRenovering af linoleums gulve.
  • WRenovering af skranke møbler.
  • WUdskiftning af sæder og ryglæn.
  • WUdskiftning af belysning.